Подшипники за наличный и безналичный расчёт

Район:Киев
Дата:Суббота, 17 Августa, 2019
Цена:60
 • 81214 –SKF-500грн
 • 2319М-SKF-3000грн - ТОРГ
 • 4T-JLM508748/JLM508710–NTN -650грн
 • 140л- 1ГПЗ-2000грн
 • NCF 2938 –SKF(china) -8000грн
 • N 318china (2318)-500грн
 • N320-SKF-3000грн
 • 12320л-1ГПЗ-1000грн
 • 12320 мгб5(с шайбой)-1ГПЗ-900грн
 • 42330л1м-1ГПЗ-3600грн
 • 46234л- ЕПК-3СПЗ-3000грн
 • 30226-SKF -4000грн
 • 30240 DFC570-3000грн
 • 32220A -FAG-1500грн
 • 3304В-2RSRTNG -NSK –600грн
 • NUTR2052 -INA-300грн
 • NUKR 52-SKF-500грн
 • 6226 /С3-SKF-3000грн
 • 6228–ZWZ-900грн
 • 6328 – DKF -3000грн
 • NU1044 –DKF-3000грн
 • NU 2218 ECJ/C3–SKF-1500грн
 • NUP 2222 ECML –SKF-2500грн
 • NU228Е/C3–SKF – 4000грн
 • NU 2317 ECJ –SKF-2500грн
 • 22224E-SKF-3000грн
 • 22318E –SKF-3000грн
 • 22324W33-DYZV-2500грн
 • 3624л-СПЗ-3500грн        
 • 23120 EAW33/C3-NTN-3000грн
 • 23120 CC/C3W33-SKF-3500грн
 • 23228 минск – 3500грн
 • 23026-ZKL-2900грн
 • 23028 ССК- SKF-4000грн
 • 23028 ССК/W33- SKF-4500грн
 • 24026 CC/C3W33 -SKF-6000грн
 • 24026 CCK30/C3W33 -SKF-12000грн
 • 24036 CC/C3 W33 -SKF-12000грн
 • 29422 е-SKF-15000грн
 • 29438 EJ-ZKL-17000грн
 • Количество по позициям - уточняйте

***

 • 20-142320л -3спз*4шт-600грн
 • 29292-SKF-12000грн идеал
 • 29360 -SKF-27000грн –пятно по наруже
 • 3003128-ussr на 4*2штХ1000грн
 • 23032AS00–DKF*1штХ2000 ГРН (ТОЧКА)
 • 23036-SKF*2шт x6000грн. без.уп. идеал
 • 23140-ZKL*1шт Х5000грн ПТВ-по наруже
 • 23076-SKF*2штХ32000грн
 • 24038–TPS*1штХ6000грн,точки
 • NJ230-slovenia*2штХ1000грн
 • NJ231-nsk*1штХ1000грн
 • NU320-ZKL*1штХ1500грн
 • 22314-FAG-1шт-600грн на 4
 • 6324-FAG*1штХ4000грн
 • 6328-DKF*11штХ3000грн
 • N326л–TMB*1штX2000грн на4+
 • 2326л–10ГПЗ *1Х 1200 грн на 4
 • 2230м-1штХ300грн на 4
 • 12418-8штХ400грн
 • 53518-ussr–100штХ500грнбез канавки
 • 8136л-1гпзХ400грн
 • 8244л-1гпз*1шт Х2000грн. Птв
 • 1213–СССР*10штХ60грн
 • 1613-1шт*ussr-90грн
 • 5215-4штХ100грн
 • 80-236л-1штХ1000 грн
 • 76-276126л-4гпз*3штХ
 • 2097132-СПЗ-1штх1000грн на 5
 • 8768-1Х1500грн*л-птв
 • 10979/530-1гпз-1штХ23000 грн
 
 

Комментарии

Комментариев